Jump to the main content block

Office Staff

FROM CTU SITE

Dean's office


Hui-Ru Ning

Title

Dean of Student Affairs

Name

Hui-Ru Ning

Telephone

04-7111111#1400

E-Mail

cuckoo22@ctu.edu.tw

 


Yu-Ju Lin

Title

Assistant Secretary

Name

Yu-Ju Lin

Telephone

04-7111111#1401

E-Mail

anita@ctu.edu.tw

 

Life Guidance Section


Wei-Ming Chen

Title

Chief

Name

Wei-Ming Chen

Telephone

04-7111111#1421

E-Mail

a71236@ctu.edu.tw

 


Mei-Liang Shieh

Title

Clerk

Name

Mei-Liang Shieh

Telephone

04-7111111#1422

E-Mail

aco@ctu.edu.tw

 


Hsiu-Yu Ho

Title

Clerk

Name

Hsiu-Yu Ho

Telephone

04-7111111#1412

E-Mail

syho@ctu.edu.tw

 


Ming-Chen Chung

Title

Assistant

Name

Ming-Chen Chung

Telephone

04-7111111#1421

E-Mail

asun913@ctu.edu.tw

 

Counseling Section


Chen-Yi Fei

Title

Chief

Name

Chen-Yi Fei

Telephone

04-7111111#1431

E-Mail

janef@ctu.edu.tw

 


Ting-Wen Teng

Title

Psychological Consultant

Name

Ting-Wen Teng

Telephone

04-7111111#1435

E-Mail

gugugue@ctu.edu.tw

 


Ying-Chieh Wang

Title

Psychological Consultant

Name

Ying-Chieh Wang

Telephone

04-7111111#1440

E-Mail

maggic2016@ctu.edu.tw

 

Wei-Pin Lin

Title

Social Worker

Name

Wei-Pin Lin

Telephone

04-7111111#1433

E-Mail

isaachere22@gmail.com

 


Li-Ling Huang

Title

Social Worker

Name

Li-Ling Huang

Telephone

04-7111111#1439

E-Mail

sw1439@ctu.edu.tw

 

 

Extracurricular Activities Section


Chu-Chi Lin

Title

Chief

Name

Chu-Chi Lin

Telephone

04-7111111#1455

E-Mail

jackson@ctu.edu.tw

 


Yu-Chih Hsueh

Title

Clerk

Name

Yu-Chih Hsueh

Telephone

04-7111111#1454

E-Mail

gogo@ctu.edu.tw

 


Che-Wei Pan

Title

Clerk

Name

Che-Wei Pan

Telephone

04-7111111#1453

E-Mail

pancw@ctu.edu.tw

 


Chiao-Ling Yeh

Title

Assistant

Name

Chiao-Ling Yeh

Telephone

04-7111111#1452

E-Mail

treasures05@ctu.edu.tw

 


Jia-Jun Chen

Title

Assistant

Name

Jia-Jun Chen

Telephone

04-7111111#1451

E-Mail

q4q5q6q0@ctu.edu.tw

 

 

Sanitary & Health Section


Yung-Chin Huang

Title

Chief

Name

Yung-Chin Huang

Telephone

04-7111111#1461

E-Mail

ychuang@ctu.edu.tw

 


Yi-Chen Chien

Title

Nurse

Name

Yi-Chen Chien

Telephone

04-7111111#1462

E-Mail

hai@ctu.edu.tw

 

Title

Nurse

Name

Yueh-Jau Lin

Telephone

04-7111111#1462

E-Mail

linyjau@ctu.edu.tw

 

 

Service Learning Section


Ju-mei Hung

Title

Chief

Name

Ju-mei Hung

Telephone

04-7111111#1471

E-Mail

jmhung@ctu.edu.tw

 


Wan-Yuan Wu

Title

Clerk

Name

Wan-Yuan Wu

Telephone

04-7111111#1472

E-Mail

yung@ctu.edu.tw